NAJLEPSZA OBSŁUGA HIPOTECZNA

W kategorii „Najlepsza Obsługa Hipoteczna” oceniono 11 banków, odwiedzając 110 placówek bankowych oraz wykonując 90 kontaktów telefonicznych z infolinią i 30 kontaktów przez spotkanie w formie video. Klienci byli zainteresowani poznaniem oferty w zakresie wyliczenia opartego o konkretne parametry oraz uzyskania dodatkowych informacji o produkcie hipotecznym i procesie kredytowym. Szczególną uwagę zwracano na sposób prezentacji oferty oraz poczucie obsługi przez eksperta. Jeśli podczas kontaktu telefonicznego była możliwość umówienia spotkania ze specjalistą, to klienci korzystali z tej możliwości. Każdy klient oceniając wszystkie banki dokonywał oceny porównawczej. Kontakty z bankiem oceniano w zakresie satysfakcji klienta, którą oceniano w obszarach kluczowych z punktu widzenia klienta i banku. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano, jeśli wynik banku przekroczył 80%.

OKIEM LIDERA

ING BANK ŚLĄSKI

Ceny nieruchomości nie spadają, coraz mniej klientów może sobie pozwolić na mieszkanie, a z drugiej strony rynek kredytów hipotecznych rośnie. Jaki był ten rok dla Państwa Banku? Czy widać...

CREDIT AGRICOLE

Ceny nieruchomości nie spadają, coraz mniej klientów może sobie pozwolić na mieszkanie, a z drugiej strony rynek kredytów hipotecznych rośnie. Jaki był ten rok dla Państwa Banku? Czy widać...

VELOBANK

Ceny nieruchomości nie spadają, coraz mniej klientów może sobie pozwolić na mieszkanie, a z drugiej strony rynek kredytów hipotecznych rośnie. Jaki był ten rok dla Państwa Banku? Czy widać...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZA OBSŁUGA HIPOTECZNA

Lata pandemii, która istotnie wpływała na popyt i podaż na rynku nieruchomości i na rynku kredytów hipotecznych pokazywały bardzo różny i na ogół niezbyt wysoki poziom obsługi klienta zainteresowanego...

POLECANE