ZWYCIĘZCY

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | BANKOWOŚĆ

W kategorii „Najlepsza Obsługa w Kanałach Zdalnych” oceniono 13 banków, w których zrealizowano 4 kwartalne fale badania poświęcone różnym produktom z oferty banku w...

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ PRYWATNA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Prywatna” oceniono 10 banków oferujących usługi z segmentu bankowości prywatnej. W ramach projektu odbyło się 100 kontaktów telefonicznych celem umówienia...

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ OSOBISTA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Osobista” oceniono jakość obsługi w segmencie klienta zamożnego. W projekcie oceniono 11 banków oferujących produkty dla klientów, którzy deklarują wpływy...

NAJLEPSZY BANK DLA FIRM

W kategorii „Najlepszy Bank dla Firm” oceniono jakość obsługi klienta zainteresowanego poznaniem oferty rachunku oraz dodatkowych usług oferowanych dla firm. Podczas 390 kontaktów oceniono...

NAJLEPSZA OBSŁUGA HIPOTECZNA

W kategorii „Najlepsza Obsługa Hipoteczna” oceniono 11 banków, odwiedzając 110 placówek bankowych oraz wykonując 130 kontaktów telefonicznych z infolinią i z placówkami bankowymi. Klienci...

NAJLEPSZA APLIKACJA MOBILNA

W kategorii „Najlepsza Aplikacja Mobilna” oceniono 13 aplikacji bankowych. Na wynik banku składał się wskaźnik dostępnych funkcjonalności oraz opinie użytkowników. Wskaźnik dostępnych funkcjonalności oparto...

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Internetowa” dokonano szczegółowej analizy bankowości internetowych w 13 badanych bankach.  Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano najbardziej uniwersalnym bankowościom...

NAJLEPSZY ZDALNY PROCES OTWARCIA KONTA

W kategorii „Najlepszy Zdalny Proces Otwarcia” dokonano otwarcia 150 rachunków osobistych korzystając z 4 oferowanych przez banki form zdalnego założenia konta, które nie wymagają...

NAJLEPSZY PROCES OTWARCIA KONTA W PLACÓWCE

W kategorii „Najlepszy Proces Otwarcia konta w Placówce” oceniano rozmowę o ofercie oraz proces otwarcia rachunku osobistego w placówce. W projekcie oceniono 13 banków,...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | UBEZPIECZENIA

W kategorii „Najlepsza Obsługa w Kanałach Zdalnych” oceniono 14 towarzystw ubezpieczeniowych, w których zrealizowano 2 fale badania poświęcone ubezpieczeniu nieruchomości i ubezpieczeniu wyjazdu turystycznego....