ZWYCIĘZCY

NAJLEPSZA PLACÓWKA BANKOWA W POLSCE

Podczas każdego z czterech pomiarów eksperci odwiedzili i ocenili 10 wybranych placówek, co dało 40 wizyt dla każdego banku. Uzyskany wynik z przeprowadzonych audytów...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | BANKOWOŚĆ

W tej kategorii zbadano 13 banków. Oceniając jakość obsługi w kanałach zdalnych w każdym kwartale zwracano uwagę, identycznie jak podczas obsługi w placówce, na...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | BANKOWOŚĆ

W tej kategorii zbadano 13 banków. W każdym kwartale eksperci odwiedzili 130 placówek, co daje łącznie 520 audytów w całym kraju. Oceniając jakość obsługi...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | UBEZPIECZENIA

W tej kategorii zbadano 13 towarzystw ubezpieczeniowych. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule, oceniając 6 etapów: pierwsze wrażenie, płynność obsługi, powitanie, komfort obsługi, rozmowę...

NAJLEPSZY BANK DLA FIRM

W tej kategorii zbadano 13 banków. Wybierając najlepszy bank dla firm eksperci odwiedzili w każdym banku 10 placówek, z czego dwie wizyty kończyły się...

NAJLEPSZA OBSŁUGA HIPOTECZNA

W tej kategorii zbadano 11 banków oraz 5 pośredników. Eksperci byli zainteresowani kredytem hipotecznym odwiedzając 160 placówek bankowych oraz pośredników. Nowością w tej edycji...

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA & NAJLEPSZA APLIKACJA MOBILNA

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - w tej kategorii zbadano 13 banków, oceniając funkcjonalności i przyjazność dostępu do konta przez bankowość internetową. Serwisy transakcyjne oceniały zróżnicowane...

NAJLEPSZY BANK W POLSCE

Kategoria ta ma na celu wyłonienie jednego najlepszego banku w Polsce. W przypadku banków warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii było uzyskanie oceny w...

NAJLEPSZY UBEZPIECZYCIEL W POLSCE

Kategoria ta ma na celu wyłonienie jednego najlepszego ubezpieczyciela w Polsce. W przypadku Ubezpieczycieli warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii było uzyskanie oceny w...

NAJLEPSZA PLACÓWKA BANKOWA W POLSCE

Każdy z banków miał możliwość wytypowania 50 placówek do badania lub w przypadku braku zgłoszenia zostały one wylosowane. Podczas każdego z trzech pomiarów (z...