NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | UBEZPIECZENIA

W kategorii „Najlepsza Obsługa w Placówce” oceniono 12 towarzystw ubezpieczeniowych, w których zrealizowano 2 fale badania poświęcone ubezpieczeniu nieruchomości i ubezpieczeniu wyjazdu turystycznego. Projekt był skupiony na budowaniu pozytywnego doświadczenia klienta podczas kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym. Satysfakcja była oceniana w 10 obszarach kluczowych z punktu widzenia klienta i ubezpieczyciela. W każdej fali klient kontaktował się z każdym ocenianym towarzystwem ubezpieczeniowym, dzięki czemu możliwe było dokonanie oceny porównawczej. Wykonano 240 wizyt w placówkach, agencjach wyłącznych i multiagencjach. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano, jeśli wynik towarzystwa przekroczył 80%.

OKIEM LIDERA

PZU

W porównaniu do rynku bankowego poziom jakości obsługi klienta na rynku ubezpieczeniowym jest znacznie niższy. Tylko trzech ubezpieczycieli uzyskało wynik przekraczający 80%. W jaki sposób udało się Państwu zapewnić...

NATIONALE-NEDERLANDEN

W porównaniu do rynku bankowego poziom jakości obsługi klienta na rynku ubezpieczeniowym jest znacznie niższy. Tylko trzech ubezpieczycieli uzyskało wynik przekraczający 80%. W jaki sposób udało się Państwu zapewnić...

WARTA

W porównaniu do rynku bankowego poziom jakości obsługi klienta na rynku ubezpieczeniowym jest znacznie niższy. Tylko trzech ubezpieczycieli uzyskało wynik przekraczający 80%. W jaki sposób udało się Państwu zapewnić...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE

W kategorii „Najlepsza obsługa w placówce” oceniono 12 towarzystw ubezpieczeniowych, w których w tym roku zrealizowano 2 fale badania poświęcone ubezpieczeniu wyjazdu turystycznego i ubezpieczeniu nieruchomości. W tym roku...

POLECANE