NAJLEPSZY BANK DLA FIRM

W kategorii „Najlepszy Bank dla Firm” oceniono jakość obsługi klienta zainteresowanego poznaniem oferty rachunku oraz dodatkowych usług oferowanych dla firm. Podczas 390 kontaktów oceniono 13 banków. Projekt oceniał satysfakcję klienta podczas kontaktu z infolinią, kontaktu bezpośredniego w placówce oraz w korespondencji mailowej. Banki były oceniane przez przedsiębiorców, którzy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą. Każdy przedsiębiorca oceniając wszystkie banki dokonywał oceny porównawczej. Projekt był skupiony na budowaniu pozytywnego doświadczenia klienta podczas kontaktu z bankiem. Kontakty z infolinią oraz wizyty w placówkach oceniano tylko w zakresie wrażenia klienta po rozmowie. Satysfakcja klienta była oceniana w obszarach kluczowych z punktu widzenia klienta i banku. Komunikację mailową oceniano obiektywnie w zakresie kompletności udzielenia odpowiedzi, jej formy oraz czasu reakcji banku. W ramach projektu oceniano także proces otwarcia rachunku firmowego podczas wizyty w placówce. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano, jeśli wynik banku przekroczył 80%.

OKIEM LIDERA

SANTANDER BANK POLSKA

W kolejnej edycji rankingu mamy po raz kolejny te same banki w czołówce. W jaki sposób utrzymują Państwo od dawna tak wysoki poziom obsługi klientów firmowych? Czy trudno wykształcić...

BANK PEKAO

W kolejnej edycji rankingu mamy po raz kolejny te same banki w czołówce. W jaki sposób utrzymują Państwo od dawna tak wysoki poziom obsługi klientów firmowych? Czy trudno wykształcić...

ALIOR BANK

W jaki sposób utrzymują Państwo wysoki poziom obsługi klientów firmowych? Czy trudno wykształcić i utrzymywać tę kompetencję? Wysoki poziom obsługi wymaga zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, zarówno w obszarze relacji bezpośredniej,...

PKO BANK POLSKI

Bartłomiej Magdzicki, Dyrektor Departamentu Bankowości Firm W kolejnej edycji rankingu mamy po raz kolejny te same banki w czołówce. W jaki sposób utrzymują Państwo od dawna tak wysoki poziom obsługi...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZY BANK DLA FIRM

To już 9. edycja projektu wyłaniającego Najlepszy Bank dla Firm, do którego jak co roku zaangażowaliśmy klientów prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. W ramach projektu ocenialiśmy 13 banków, w których...

POLECANE