ZWYCIĘZCY

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Internetowa” dokonano szczegółowej analizy bankowości internetowych w 13 badanych bankach.  Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano najbardziej uniwersalnym bankowościom...

NAJLEPSZY ZDALNY PROCES OTWARCIA KONTA

W kategorii „Najlepszy Zdalny Proces Otwarcia” dokonano otwarcia 150 rachunków osobistych korzystając z 4 oferowanych przez banki form zdalnego założenia konta, które nie wymagają...

NAJLEPSZY PROCES OTWARCIA KONTA W PLACÓWCE

W kategorii „Najlepszy Proces Otwarcia konta w Placówce” oceniano rozmowę o ofercie oraz proces otwarcia rachunku osobistego w placówce. W projekcie oceniono 13 banków,...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | UBEZPIECZENIA

W kategorii „Najlepsza Obsługa w Kanałach Zdalnych” oceniono 14 towarzystw ubezpieczeniowych, w których zrealizowano 2 fale badania poświęcone ubezpieczeniu nieruchomości i ubezpieczeniu wyjazdu turystycznego....

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | UBEZPIECZENIA

W kategorii „Najlepsza Obsługa w Placówce” oceniono 10 towarzystw ubezpieczeniowych, w których zrealizowano 2 fale badania poświęcone ubezpieczeniu nieruchomości i ubezpieczeniu wyjazdu turystycznego. Projekt...

NAJLEPSZY ZDALNY PROCES ZAWARCIA POLISY TURYSTYCZNEJ

W kategorii „Najlepszy Zdalny Proces Zawarcia Polisy Turystycznej” porównano przyjazność procesu zawarcia polisy turystycznej przez stronę internetową u 10 ubezpieczycieli. Ocena była składową elementów...

NAJLEPSZY BANK W POLSCE

Kategoria ta ma na celu wyłonienie jednego najlepszego banku w Polsce. W przypadku banków warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii było uzyskanie oceny w...

NAJLEPSZY UBEZPIECZYCIEL W POLSCE

Kategoria ta ma na celu wyłonienie jednego najlepszego ubezpieczyciela w Polsce. W przypadku Ubezpieczycieli warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii było uzyskanie oceny w...

NAJLEPSZY ZDALNY PROCES OTWARCIA KONTA

W tej kategorii zbadano 13 banków . Oceniając najlepszy zdalny proces otwarcia konta eksperci w każdym banku podjęli próbę otwarcia w 5 dostępnych procedurach....

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | UBEZPIECZENIA

W tej kategorii zbadano 17 towarzystw. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule oceniając 3 etapy: dostępne formy kontaktu, kontakt telefoniczny oraz kontakt mailowy. OKIEM LIDERA...