NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | UBEZPIECZENIA

W kategorii „Najlepsza Obsługa w Kanałach Zdalnych” oceniono 13 towarzystw ubezpieczeniowych, w których zrealizowano 2 fale badania poświęcone ubezpieczeniu nieruchomości i ubezpieczeniu wyjazdu turystycznego. W ciągu roku wykonano 520 kontaktów z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano, jeśli średni wynik ubezpieczyciela z 2 fal badania przekroczył 80%. Projekt był skupiony na budowaniu pozytywnego doświadczenia klienta podczas kontaktu z ubezpieczycielem. Kontakty z infolinią oceniano tylko w zakresie wrażenia klienta po rozmowie telefonicznej w kluczowych z punktu widzenia klienta i ubezpieczyciela. W każdej fali klient kontaktował się z każdym ocenianym towarzystwem ubezpieczeniowym, dzięki czemu możliwe było dokonanie oceny porównawczej. Komunikację mailową oceniano obiektywnie w zakresie kompletności udzielenia odpowiedzi, jej formy oraz czasu reakcji.

OKIEM LIDERA

PZU

Jak w tym roku wyglądało zainteresowanie klientów zdalną formą obsługi? Czy zaobserwowali Państwo wzrost liczby klientów, którzy zamiast pójść do placówki postanowili załatwić swoje sprawy przez telefon? Z czym...

EUROPA UBEZPIECZENIA

Jak w tym roku wyglądało zainteresowanie klientów zdalną formą obsługi? Czy zaobserwowali Państwo wzrost liczby klientów, którzy zamiast pójść do placówki postanowili załatwić swoje sprawy przez telefon? Z czym...

NATIONALE-NEDERLANDEN

Jak w tym roku wyglądało zainteresowanie klientów zdalną formą obsługi? Czy zaobserwowali Państwo wzrost liczby klientów, którzy zamiast pójść do placówki postanowili załatwić swoje sprawy przez telefon? Z czym...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH

W kategorii „Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych” oceniono 13 towarzystw ubezpieczeniowych, w których w tej edycji zrealizowano 2 fale badania poświęcone ubezpieczeniu wyjazdu turystycznego i ubezpieczeniu nieruchomości. W obu...

POLECANE