NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | BANKOWOŚĆ

W kategorii „Najlepsza Obsługa w Placówce” oceniono 13 banków, w których zrealizowano 5 fal badania poświęconych różnym produktom z oferty w segmencie klienta indywidualnego dla różnych grup wiekowych. Klienci rozmawiali na temat obsługi serwisowej posiadanych już produktów (1. fala – klient z istniejącą relacją), rachunków dla dzieci i nastolatków (2. fala), otwarcia relacji z nowym, młodym klientem w zakresie konta i karty kredytowej (3. fala), otwarcia relacji z klientem w średnim wieku zainteresowanym nawiązaniem relacji w zakresie rachunku i limitu kredytowego (4. fala) oraz oszczędności, o które pytali klienci w wieku 60+ (5. fala). Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano, jeśli wynik banku w ujęciu rocznym przekroczył 80%. Projekt był skupiony na budowaniu pozytywnych doświadczeń klienta podczas kontaktu z bankiem. Satysfakcja była oceniana obszarach kluczowych z punktu widzenia klienta i banku. W każdej fali klient odwiedzał wszystkie banki, dzięki czemu możliwe było dokonanie oceny porównawczej. Łącznie w ciągu roku wykonano 650 wizyt w placówkach. Placówki, które uzyskały wynik min. 80% punktów walczyły o tytuł Najlepszej Placówki Bankowej w Polsce. Tytuł przyznano placówkom, które w drugim, dodatkowym pomiarze w roku również uzyskały wynik min. 80% punktów. 

OKIEM LIDERA

SANTANDER BANK POLSKA

W tej edycji po raz pierwszy tematem jednej z fal była obsługa serwisowa klienta z posiadaną już relacją z bankiem. W dobie rozwoju kanałów zdalnych większość dyspozycji klienci mogą...

ING BANK ŚLĄSKI

W tej edycji po raz pierwszy tematem jednej z fal była obsługa serwisowa klienta z posiadaną już relacją z bankiem. W dobie rozwoju kanałów zdalnych większość dyspozycji klienci mogą...

ALIOR BANK

W tej edycji po raz pierwszy tematem jednej z fal była obsługa serwisowa klienta z posiadaną już relacją z bankiem. W dobie rozwoju kanałów zdalnych większość dyspozycji klienci mogą...

BANK PEKAO

W tej edycji po raz pierwszy tematem jednej z fal była obsługa serwisowa klienta z posiadaną już relacją z bankiem. W dobie rozwoju kanałów zdalnych większość dyspozycji klienci mogą...

PKO BANK POLSKI

W tej edycji po raz pierwszy tematem jednej z fal była obsługa serwisowa klienta z posiadaną już relacją z bankiem. W dobie rozwoju kanałów zdalnych większość dyspozycji klienci mogą...

CREDIT AGRICOLE

W tej edycji po raz pierwszy tematem jednej z fal była obsługa serwisowa klienta z posiadaną już relacją z bankiem. W dobie rozwoju kanałów zdalnych większość dyspozycji klienci mogą...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE

Aby wybrać laureatów w kategorii „Najlepsza obsługa w placówce” oceniono 13 banków, w których zrealizowano 5 fal badania poświęconych różnym produktom z oferty w segmencie klienta indywidualnego dla różnych...

POLECANE