NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ OSOBISTA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Osobista” oceniono jakość obsługi w segmencie klienta zamożnego. W projekcie oceniono 11 banków oferujących produkty dla klientów, którzy deklarują wpływy powyżej 10 tys. zł lub saldo depozytów na poziomie powyżej 200 tys. zł. Projekt był realizowany przez klientów, którzy spełniali powyższe warunki. W ramach projektu odbyło się 110 kontaktów telefonicznych oraz 110 wizyt w placówkach bankowych. Klienci odwiedzając wszystkie banki dokonywali oceny porównawczej. Byli zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie ulokowania środków oraz szeroko rozumianej codziennej bankowości pytając o możliwości obsługi w aplikacji, płatności w walutach obcych czy funkcjonalności karty kredytowej. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano, jeśli wynik banku przekroczył 80%.

OKIEM LIDERA

SANTANDER BANK POLSKA

Oferta z zakresu codziennego bankowania w segmencie masowym w wielu bankach jest bardzo atrakcyjna. Proste warunki zwalniają z podstawowych opłat. Bankowość premium powinna być jeszcze lepsza. Czym zachęcacie Państwo...

ING BANK ŚLĄSKI

Oferta z zakresu codziennego bankowania w segmencie masowym w wielu bankach jest bardzo atrakcyjna. Proste warunki zwalniają z podstawowych opłat. Bankowość premium powinna być jeszcze lepsza. Czym zachęcacie Państwo...

PKO BANK POLSKI

Oferta z zakresu codziennego bankowania w segmencie masowym w wielu bankach jest bardzo atrakcyjna. Proste warunki zwalniają z podstawowych opłat. Bankowość premium powinna być jeszcze lepsza. Czym zachęcacie Państwo...

BNP PARIBAS BANK POLSKA

Oferta z zakresu codziennego bankowania w segmencie masowym w wielu bankach jest bardzo atrakcyjna. Proste warunki zwalniają z podstawowych opłat. Bankowość Premium powinna być jeszcze lepsza. Czym zachęcacie Państwo...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ OSOBISTA

W projekcie oceniono 11 banków oferujących produkty dla klientów, którzy deklarują wpływy powyżej 10 tys. zł i posiadają oszczędności powyżej 200 tys. zł. Projekt realizowali klienci, którzy spełniali oba...

POLECANE