ZWYCIĘZCY 2021

NAJLEPSZY BANK W POLSCE

Kategoria ta ma na celu wyłonienie jednego najlepszego banku w Polsce. W przypadku banków warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii było uzyskanie oceny w kategorii Najlepsza obsługa w placówce. Każdy bank otrzymuje punkty za pozycję jaką zajął w kategoriach:...

NAJLEPSZY UBEZPIECZYCIEL W POLSCE

Kategoria ta ma na celu wyłonienie jednego najlepszego ubezpieczyciela w Polsce. W przypadku Ubezpieczycieli warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii było uzyskanie oceny w dwóch kategoriach: Najlepsza obsługa w placówce oraz Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych. Każdy ubezpieczyciel otrzymuje...

NAJLEPSZA PLACÓWKA BANKOWA W POLSCE

Każdy z banków miał możliwość wytypowania 50 placówek do badania lub w przypadku braku zgłoszenia zostały one wylosowane. Podczas każdego z trzech pomiarów (z przekazanej przez każdy bank listy 50 placówek) eksperci odwiedzili i ocenili 10 wybranych placówek, co...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | BANKOWOŚĆ

W tej kategorii zbadano 14 banków . Spośród zgłoszonych przez badane banki/wylosowanych placówek w każdym kwartale (począwszy od drugiego kwartału) eksperci odwiedzili 140, co daje łącznie 420 audytów w całym kraju. Oceniając jakość obsługi zwracano uwagę na różne produkty,...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | UBEZPIECZENIA

W tej kategorii zbadano 13 towarzystw ubezpieczeniowych. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule, oceniając 6 etapów: pierwsze wrażenie, płynność obsługi, powitanie, komfort obsługi, rozmowę z agentem oraz zakończenie. Eksperci łącznie odwiedzili 130 placówek. Byli zainteresowani ubezpieczeniem mieszkania, które zakupiono...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | BANKOWOŚĆ

W tej kategorii zbadano 14 banków. Oceniając jakość obsługi w kanałach zdalnych w każdym kwartale (począwszy od drugiego kwartału) zwracano uwagę, identycznie jak podczas obsługi w placówce, na różne produkty. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule oceniając 3 etapy:...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | UBEZPIECZENIA

W tej kategorii zbadano 13 towarzystw. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule oceniając 3 etapy: dostępne formy kontaktu, kontakt telefoniczny oraz kontakt wybranymi pozostałymi kanałami kontaktu takimi jak czat, wideo, e-mail czy formularz kontaktowy. Zdalne kanały kontaktu są nieodłącznym elementem...

NAJLEPSZY BANK DLA FIRM

W tej kategorii zbadano 14 banków. Wybierając najlepszy bank dla firm eksperci odwiedzili w każdym banku 10 placówek, z czego dwie wizyty kończyły się otwarciem konta firmowego. Podczas obsługi w placówce szczególną uwagę zwrócono na pierwsze wrażenie, płynność obsługi,...

NAJLEPSZA OBSŁUGA HIPOTECZNA

W tej kategorii zbadano 11 banków oraz 5 pośredników. Eksperci byli zainteresowani kredytem hipotecznym odwiedzając 160 placówek bankowych oraz pośredników. Wizyty przeprowadzono w dużych miastach bez próby wcześniejszego umówienia się przez zdalne kanały kontaktu, zakładając możliwe jedno przekierowanie do...

NAJLEPSZY ZDALNY PROCES OTWARCIA KONTA

W tej kategorii zbadano 12 banków . Oceniając najlepszy zdalny proces otwarcia konta eksperci w każdym banku podjęli próbę otwarcia 10 kont bez wychodzenia z domu. Zbadano proces otwarcia konta przez kuriera, wideo oraz selfie. Szczególną uwagę zwrócono na...

Najnowsze wiadomości

Katarzyna Meissner z VeloBanku na podium rankingu TOP 50 CMO in Poland

Kapituła konkursu Dyrektor Marketingu Roku wyłoniła najaktywniejszych managerów marketingu, doceniając ich za osiągnięcia 2023 roku i wcześniejsze sukcesy. Coroczne...