ZWYCIĘZCY 2020

NAJLEPSZY BANK W POLSCE

 Kategoria ta ma na celu wyłonienie jednego najlepszego banku w Polsce. W przypadku banków warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii było uzyskanie oceny w kategorii Najlepsza obsługa w placówce. Każdy bank otrzymuje punkty za pozycję jaką zajął w kategoriach:...

NAJLEPSZY UBEZPIECZYCIEL W POLSCE

Kategoria ta ma na celu wyłonienie jednego najlepszego ubezpieczyciela w Polsce. W przypadku ubezpieczycieli warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii było uzyskanie oceny w dwóch kategoriach: Najlepsza obsługa w placówce oraz Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych. Każdy ubezpieczyciel otrzymuje...

NAJLEPSZA PLACÓWKA BANKOWA W POLSCE

W ubiegłym roku oceniając banki wprowadziliśmy kilka zmian w zasadach nagradzania oraz doborze próby do badania. Poprosiliśmy, aby każdy z banków wytypował 50 placówek do badania. Podczas każdego z czterech pomiarów (z przekazanej przez każdy bank listy 50 placówek) eksperci...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | BANKOWOŚĆ

W tej kategorii zbadano 14 banków . Spośród zgłoszonych przez badane banki 750 placówek w każdym kwartale eksperci odwiedzili 150, co daje łącznie 600 audytów w całym kraju. Oceniając jakość obsługi w każdym kwartale, zwracano uwagę na różne produkty,...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W PLACÓWCE | UBEZPIECZENIA

W tej kategorii zbadano 14 towarzystw ubezpieczeniowych. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule, oceniając 6 etapów: pierwsze wrażenie, płynność obsługi, powitanie, komfort obsługi, rozmowę z agentem oraz zakończenie. Eksperci łącznie odwiedzili 140 placówek. Byli zainteresowani ubezpieczeniem mieszkania, które zakupiono...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | BANKOWOŚĆ

W tej kategorii zbadano 16 banków. Oceniając jakość obsługi w kanałach zdalnych w każdym kwartale zwracano uwagę identycznie jak podczas obsługi w placówce na różne produkty. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule oceniając 3 etapy: dostępne formy kontaktu, kontakt...

NAJLEPSZA OBSŁUGA W KANAŁACH ZDALNYCH | UBEZPIECZENIA

W tej kategorii zbadano 19 towarzystw. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej, eksperckiej formule, oceniając 3 etapy: dostępne formy kontaktu, kontakt telefoniczny oraz kontakt wybranymi pozostałymi kanałami kontaktu takimi jak czat, wideo, e-mail czy formularz kontaktowy. Eksperci wykonali łącznie ponad 400...

NAJLEPSZA OBSŁUGA HIPOTECZNA

W tej kategorii zbadano 12 banków  Eksperci byli zainteresowani kredytem hipotecznym odwiedzając 180 placówek bankowych. Wizyty przeprowadzono w dużych miastach, bez próby wcześniejszego umówienia się przez zdalne kanały kontaktu, zakładając możliwe jedno przekierowanie do innej placówki. Eksperci byli otwarci...

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W tej kategorii zbadano 15 banków. Oceniono funkcjonalności i przyjazność dostępu do konta przez bankowość internetową. Serwisy transakcyjne oceniało 5 zróżnicowanych grup klientów, którzy mieli różne potrzeby i oczekiwania wobec banku. Sprawdziliśmy, które banki oferują tylko podstawowy zakres funkcjonalności,...

NAJLEPSZA APLIKACJA MOBILNA

W tej kategorii zbadano 13 banków  Serwisy mobilne, podobnie jak bankowość internetową oceniało 5 zróżnicowanych grup klientów, z różnymi oczekiwaniami wobec aplikacji. Klienci sprawdzili jakie operacje i dyspozycje mogą złożyć przez telefon oraz łatwość poruszania się po systemie mobilnym. Jak...

Najnowsze wiadomości

Dobre praktyki ING Banku Śląskiego w raporcie odpowiedzialnego biznesu

W tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniono 5 dobrych praktyk ING Banku Śląskiego. Publikowany corocznie raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce....