Alior Bank w czasie pandemii – pomaga i dba o bezpieczeństwo

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią ważny element funkcjonowania Alior Banku i są wpisane w strategię. Jako instytucja finansowa, pełniąca też rolę instytucji zaufania publicznego, Alior Bank wspiera organizacje, które niosą realną pomoc potrzebującym, a także włącza się w inicjatywy odpowiadające na wyzwania społeczne i środowiskowe. Pandemia koronawirusa dodatkowo potwierdziła, że działania CSR mają szczególną moc, a wspieranie tych, którzy są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem jest obowiązkiem. Dlatego też bank aktywnie angażuje się w różnorodne działania na rzecz potrzebujących, pomagając ochronie zdrowia oraz przedsiębiorcom.

Działania pomocowe w ramach walki z pandemią

Podczas pierwszej fali pandemii pracownicy spółek z Grupy PZU, w tym Alior Banku, zaangażowali się w różne inicjatywy, często oddolne i o lokalnym charakterze. W tym trudnym okresie pandemii zbierali m.in. pieniądze na pomoc w walce z koronawirusem. Pracownicy zorganizowali zbiórkę pieniędzy na zakup tzw. namiotów barierowych dla chorych na COVID-19. Do każdej wpłaconej przez pracowników złotówki, bank dołożył drugą. Alior Bank przekazał zebrane pieniądze  Szpitalowi Miejskiemu nr 4 w Gliwicach.

Dodatkowo, Alior Bank, odpowiadając na bieżące potrzeby ochrony zdrowia, przekazał wiosną 2020 roku środki na walkę ze skutkami pandemii. Bank zareagował m.in. na apel Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, który został przekształcony w szpital zakaźny i przekazał pieniądze na zakup sprzętu niezbędnego do przyjmowania chorych na COVID-19. Na liście potrzeb szpitala, zgłoszonych do Alior Banku, znalazł się zarówno profesjonalny sprzęt medyczny, m.in. respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do masażu serca, lampy bakteriobójcze, jak i niezbędne środki ochrony indywidualnej, czyli maski, kombinezony czy gogle.

Alior Bank wsparł także Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, który w mediach społecznościowych zwrócił się z prośbą o pomoc w pozyskaniu materiałów biurowych. Na pomoc banku mógł liczyć także Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Bank sfinansował zakup testów na obecność koronawirusa dla 200 dzieci, jak również wspomógł projekt telemedycyny, przekazując szpitalowi wysokospecjalistyczny sprzęt komputerowy do zdalnych konsultacji z małymi pacjentami z oddziałów kardiologii, diabetologii i psychiatrii. To ograniczyło liczbę wizyt w szpitalu do niezbędnego minimum, a tym samym poprawiło bezpieczeństwo osób w nim przebywających.

Alior Bank przekazał również laptopy do nauki zdalnej dla podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Jednym z celów statutowych tego, działającego od niemal 40 lat, stowarzyszenia jest pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom szczególnie uzdolnionym. Wiosną swój udział w tym miał także Alior Bank. Przekazany sprzęt posłużył m.in. uczniom z talentem muzycznym – bez odpowiedniej technologii ich zdalne nauczanie w czasie pandemii nie byłoby możliwe.

Ponadto, w grudniu 2020 roku pracownicy Alior Banku już po raz kolejny zorganizowali akcję charytatywną pod hasłem „Podaruj Prezent”. Celem inicjatywy jest wsparcie osób najbardziej potrzebujących.  Pandemia spowodowała, że ludzi potrzebujących wsparcia jest jeszcze więcej. W ramach akcji ponad 1000 pracowników Alior Banku przygotowywało paczki świąteczne, którymi obdarowano ponad 260 osób, w tym dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzieci z chorobą onkologiczną, osoby z niepełnosprawnością, samotne osoby starsze oraz osoby w bardzo trudnej sytuacji życiowej. W przygotowanie paczek włączały się całe zespoły, a czasami również członkowie rodzin i bliscy pracowników Alior Banku.

ŹródłoAlior Bank

POLECANE