Coroczny Raport Ekologiczny Banku Ochrony Środowiska

Charakterystyka działania

BOŚ Raporty ekologiczne tworzy już od ponad 20 lat. Zespół ekologów (inżynierów ochrony środowiska) Banku przedstawia w nim bieżące wyzwania związane z ochroną środowiska w skali globalnej i krajowej, a także podsumowuje całokształt działań podejmowanych przez Grupę BOŚ na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Coroczna publikacja opisuje kluczowe zagadnienia związane z unijnymi i krajowymi regulacjami, dokumentami strategicznymi wpływającymi na rozwój rynku przedsięwzięć proekologicznych oraz zawiera informacje o dostępnych instrumentach wsparcia inwestycji.

Jednym z elementów Raportu jest prezentacja specjalistycznej oferty finansowej BOŚ oraz podsumowanie efektów ekologicznych wynikających z finansowanych przez niego projektów. Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych w Banku obejmuje wszystkie dziedziny ochrony środowiska i wspiera realizację celów krajowych w zakresie m.in. rozwoju odnawialnych źródeł energii, podnoszenia efektywności energetycznej w przemyśle, gospodarki obiegu zamkniętego, termomodernizacji i poprawy jakości powietrza.

Potencjał rozwoju inwestycji proekologicznych zaprezentowano w Raporcie m.in. przez pryzmat wyników finansowania ekologii. W 2019 r. Bank udzielił niemal 3,5 tys. kredytów proekologicznych w łącznej kwocie 1,91 mld zł, co stanowiło wzrost o 121,3% w stosunku do 2018 r. Saldo tych kredytów na koniec roku wynosiło 4,45 mld zł, a jego wzrost został uzyskany m.in. dzięki dużemu zaangażowaniu Banku w finansowanie projektów w obszarze budownictwa zrównoważonego, tj. spełniającego podwyższone standardy efektywności energetycznej. Jednak to inwestycje z zakresu OZE wciąż mają największy udział w portfelu proekologicznym Banku. Inwestycje z zakresu OZE i inne współfinansowane przez Bank projekty promowane są na łamach Raportu, jako przykład konkretnych działań proekologicznych Klientów Banku.

Poza bogatą ofertą produktową, Bank Ochrony Środowiska wyróżnia unikalne podejście CSR-owe. Bank wraz z Fundacją BOŚ angażuje się w działania z zakresu szerokorozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu. W najnowszym Raporcie opisano zrealizowane w ciągu roku ważniejsze projekty proekologiczne, których celem była edukacja w zakresie ochrony środowiska i zachowań prośrodowiskowych partnerów biznesowych, klientów i pracowników.

Okres realizacji działania, zasięg, grupa docelowa, efekty.

Raport ekologiczny BOŚ miał już 23 edycje. Opublikowany na stronie internetowej Banku dostępny jest szerokiemu gronu odbiorców. Adresowany przede wszystkim do przedsiębiorców, administracji rządowej i samorządowej. Przyczynia się do promowania wiedzy na temat proekologicznych działań, dobrych praktyk na rzecz ekologii i możliwości ich finansowania.

POLECANE