ERGO Hestia – działania na rzecz ekologii, ochrony klimatu i mecenat artystyczny.

Działająca na rynku ubezpieczeń od 30 lat ERGO Hestia prowadzi wiele zróżnicowanych akcji ukierunkowanych na ekologię i ochronę klimatu. ERGO Hestia realizuje kampanie edukacyjne i aktywizujące różne grupy interesariuszy — od lokalnej społeczności po partnerów biznesowych. Od ponad 20 lat ERGO Hestia jest również mecenasem wydarzeń artystycznych.

Działania proekologiczne

Wśród inicjatyw firmy warto wyróżnić m.in. stworzenie Parku Hestii. W parku znajduje się 150 drzew i 95 tys. krzewów, bylin, traw i kwiatów, z których korzysta 900 tysięcy pszczół mieszkających w 8 ulach ustawionych na dachu jednego z budynków ubezpieczyciela. Hodowla pszczół to kolejna inicjatywa CSR ERGO Hestii.

Firma, wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP, jest również organizatorem konkursu EKO Hestia SPA na najciekawsze proekologiczne inicjatywy w polskich uzdrowiskach. Ubezpieczyciel funduje nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych przeznaczoną na dalsze działania proekologiczne w wyróżnionej gminie.

Wśród inicjatyw ubezpieczyciela warto wyróżnić również Carpooling. Uczestnicy programu mają zapewnione miejsce parkingowe w zamian za deklarację wspólnych dojazdów do pracy z innym pracownikiem.

ERGO Hestia wyposażyła wszystkich swoich rzeczoznawców mobilnych w auta z napędem hybrydowym, aby jeszcze bardziej obniżyć poziom spalin emitowanych do atmosfery. Nowoczesna i przyjazna środowisku flota hybrydowa jest pierwszą taką flotą w Polsce. Likwidatorzy pokonują rocznie blisko 6 milionów kilometrów, co można porównać do okrążenia kuli ziemskiej 150 razy.

Wśród najważniejszych, proekologicznych inicjatyw produktowych firmy można wymienić Klauzulę Zielonej Odbudowy, dzięki której przedsiębiorcy w przypadku szkody całkowitej (np. pożaru budynku) mogą liczyć na dodatkowe środki na odbudowę, jeśli wykorzystają rozwiązania przyjazne środowisku.

Ciekawą inicjatywą jest także Program „Rower na zawsze” – wspólne przedsięwzięcie ERGO Hestii oraz firmy KROSS. Umożliwia on klientowi, którego auto wymaga naprawy, dokonać wyboru pomiędzy samochodem zastępczym udostępnionym na czas naprawy, a rowerem przekazanym na zawsze.

ERGO Hestia dobrowolnie tworzy i korzysta z praktycznych narzędzi do zarządzania obowiązkami w zakresie ochrony środowiska. Dowodem na to są nie tylko podejmowane co roku inicjatywy proekologiczne i długofalowe projekty, ale także uchwalone dokumenty prawne (np. Polityka Środowiskowa) czy regularnie publikowane statystyki i raporty. W 2021 roku ERGO Hestia wprowadziła system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymogami ISO 14001:2015. Potwierdzeniem wyjątkowego zaangażowania ERGO Hestii w sprawy związane z ochroną środowiska jest jedyny wśród polskich ubezpieczycieli certyfikat EMAS (EcoManagement and Audit Scheme), jaki firma otrzymała w 2021 roku.

 ERGO Hestia jest ponadto sygnatariuszem Karty Różnorodności, stosuje się do Deklaracji Praw Człowieka, 10 zasad Global Compact, a także Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto ubezpieczyciel powołał Fundację Integralia. Jej zadaniem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej. Misja ta wypełniana jest w sposób szczególny, poprzez współtworzenie przyjaznego stanowiska pracy w Grupie ERGO Hestia oraz poszukiwanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami u innych pracodawców, a także poprzez szkolenia oraz organizację praktyk zawodowych. Zespół fundacji tworzą specjaliści, którzy podpowiadają osobom z niepełnosprawnością, jak stać się konkurencyjnym na rynku pracy. Tłumaczą, jak budować i wykorzystywać własny potencjał, umiejętności i atuty, zamiast koncentrować się na ograniczeniach.

Dodatkowo ERGO Hestia angażuje się w wiele inicjatyw proekologicznych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Wśród nich są m.in.: 10 zasad UN Global Compact, Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”, powołanego przez UNEP/GRID, oraz program „Climate Leadership”, w ramach którego ERGO Hestia wypracowała zobowiązanie polegające na redukcji emisji dwutlenku węgla w 2020 r. co najmniej o 5 proc. w stosunku do roku 2019. System zarządzania środowiskowego obejmuje także działalność prowadzoną w budynkach ERGO Hestii. Firma spełnia wysokie wymagania dotyczące zużywanego papieru, jak również korzystania z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł.

W odniesieniu do pośrednich aspektów środowiskowych ERGO Hestia dodatkowo zachęca swoich agentów i likwidatorów mobilnych do redukcji negatywnego wpływu działalności na środowisko. W tym celu firma stworzyła rozwiązania umożliwiające zawarcie i obsługę polis na odległość w ramach projektu #TotalnieZdalnie, narzędzia ograniczające konieczność dojazdów w celu dokonania fizycznych oględzin szkód, a także edukowanie klientów w zakresie podejmowania inicjatyw proekologicznych.

Mecenat artystyczny

ERGO Hestia jest także mecenasem kultury. Fundacja Grupy – Artystyczna Podróż Hestii – wspiera młodych artystów na początku ich kariery. We współpracy z wydawnictwem Znak ERGO Hestia ustanowiła coroczną nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera promującą style myślenia i postawy łączące w sobie intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka. ERGO Hestia jest także partnerem strategicznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W jubileuszowym roku 30-lecia firma udostępniła szerokiej publiczności jedyną w Polsce korporacyjną kolekcję XVII-wiecznego malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. Obrazy można było oglądać na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie.

W ramach mecenatu ubezpieczyciel wspiera także Fundację im. Wisławy Szymborskiej realizując takie projekty jak Program Rezydencji Fundacji Wisławy Szymborskiej oraz konkurs Literacka Podróż Hestii. Firma jest również partnerem strategicznym Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

ŹródłoERGO Hestia

POLECANE