Getin Noble Bank poszerza skalę przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Rosnąca skala i różnorodność nadużyć finansowych stawiają przed bankami nowe wyzwania w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć, że działania oszustów w obszarze wyłudzeń kredytowych, środków finansowych z rachunków, fałszerstw i kradzieży tożsamości są coraz bardziej złożone i wykorzystują najnowsze technologie. Dlatego skuteczna walka z nadużyciami finansowymi wymaga dziś zastosowania najnowszych i zaawansowanych systemów analitycznych. Na takie postawił właśnie Getin Noble Bank decydując się na współpracę z SAS Institute.

Konieczność usprawniania istniejących zabezpieczeń wynika ze specyfiki dzisiejszego modelu bankowości, którego oczekują Klienci. Ma być szybko, mobilnie, z łatwym dostępem do usług i dla każdego. Banki spełniając te oczekiwania jednocześnie muszą zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Dlatego Getin Noble Bank wchodzi na maksymalny poziom efektywności w walce z procederem oszustw finansowych. Bank wdraża nowoczesne rozwiązanie w postaci Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom w oparciu o wiodące systemy analityczne SAS Fraud Management oraz SAS Visual Investigator. Cel? Ograniczenie potencjalnych strat finansowych spowodowanych przez nadużycia, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji przeprowadzanych przez Klientów oraz wzrost wskaźnika detekcji sytuacji podejrzanych.

– Największe wyzwanie w walce z nadużyciami wiąże się z koniecznością ciągłego dostosowywania systemów bezpieczeństwa do zmieniających się schematów działania przestępców, którzy często znają procedury banków i wciąż pracują nad tym, żeby je skutecznie obejść. Dodatkowo, w obecnych realiach, przy bardzo szybkim tempie życia, nie sprawdzają się rozwiązania generujące zbyt duże ilości fałszywych powiadomień powodując frustrację Klientów, których transakcje są niepotrzebnie wstrzymywane. Dlatego, zdecydowaliśmy się na technologię SAS, bo ta pozwala na integrację informacji dotyczących nadużyć kredytowych i transakcyjnych na poziomie jednego narzędzia. Jest to rozwiązanie nowoczesne i elastyczne, które pomoże nam usprawnić proces wykrywania nadużyć finansowych na bardzo wczesnym etapie – mówi Rafał Winnicki, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Getin Noble Banku.

Wdrażany przez Getin Noble Bank system umożliwi wykrywanie i blokowanie podejrzanych transakcji jeszcze przed wykonaniem płatności. Dodatkowo obejmuje wszystkie kanały dostępu oraz produkty oferowane przez bank w zakresie bardzo szeroko pojętych nadużyć, w tym aplikacyjnych, transakcyjnych, kartowych oraz wewnętrznych, będących zarówno wynikiem celowego działania, jak i błędu ludzkiego. Wszystkie transakcje są klasyfikowane w czasie rzeczywistym jako bezpieczne lub wymagające sprawdzenia, a w razie potrzeby system umożliwia podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu zabezpieczenie środków klientów. Co istotne – system reaguje również w sytuacji pojawienia się nowego schematu wyłudzeń na rynku, dzięki czemu bank może jeszcze bardziej efektywnie zarządzać procesami antyfraudowymi.

ŹródłoGetin Bank,

POLECANE