ING BANK ŚLĄSKI

Jakub Bogusz, Dyrektor Banku – Sales & Services, Pion Klientów Detalicznych, ING Bank Śląski

Rynek private banking rozwija się w bardzo szybkim tempie, a oferta produktowa czołowych graczy jest bardzo atrakcyjna dla tego segmentu klienta. Na jakie przywileje i wyróżniki może liczyć klient private banking w Państwa Banku? Dlaczego warto wybrać właśnie Państwa Bank?

W naszej propozycji dla klientów Private Banking kierujemy się holistycznym podejściem koncentrującym się na czterech obszarach: przemyślanej ofercie produktowej, rzeczywistych wartościach dla klienta, rozwiązaniach technologicznych i specjalistycznej obsłudze. Robimy to z zamiarem budowania unikalnych doświadczeń klienta i to właśnie traktujemy jako nasz atut.

Klientom ING Private Banking oferujemy współpracę opartą na zaufaniu oraz partnerstwie. Naszym wyróżnikiem jest niewątpliwie długoletnia, niejednokrotnie nawet 20 letnia współpraca na linii klient-doradca. Klienci Private Banking otrzymują bogatą ofertę inwestycyjną, preferencyjne warunki produktów bankowości codziennej oraz rozszerzone funkcjonalności w bankowości internetowej pozwalające na sprawniejsze zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Za przykład specjalnej, dedykowanej oferty dla klientów Private Banking może posłużyć czarna karta Visa Infinite z bogatym pakietem ubezpieczeń i przywilejów czy kantor internetowy z wyjątkowo korzystnymi stawkami wymiany walut.

Bankowość prywatna w głównej mierze bazuje na odpowiedniej relacji z klientem. Chęć skorzystania z oferty private bankingu na własne potrzeby w Państwa i tylko w dwóch bankach na rynku była na podobnym, a zarazem najwyższym poziomie. W jaki sposób dbają Państwo o rozwój swoich doradców i jakie kryteria musi spełniać osoba chcąca dołączyć do zespołu doradców w Państwa Banku?

Naszym doradcom Private Banking zapewniamy stały rozwój. Opiera się on na dedykowanym programie szkoleń i warsztatów systematycznie podnoszących kompetencje, zarówno te specjalistyczne jak i potrzebne w budowaniu długofalowej relacji z klientami.

Jednym z naszych podstawowych celów jest to, aby kompetencje naszych doradców były poświadczone europejskim Certyfikatem EFPA EFA. Potwierdza on gotowość do długofalowej współpracy z klientem zamożnym, opartej na regularnym monitoringu sytuacji klienta i dobrym rozeznaniu w jego potrzebach na różnych etapach życia. Część naszych doradców posiada również certyfikat EFPA ESG, który daje kwalifikacje do rekomendowania rozwiązań zgodnych z preferencjami klientów w zakresie zrównoważonego inwestowania.

Nasi doradcy regularnie uczestniczą w spotkaniach i warsztatach dotyczących rynku kapitałowego oraz aktualnej sytuacji makroekonomicznej.

Każda osoba dołączająca do grona doradców ING Private Banking oprócz oczywistych wymagań związanych z wykształceniem i kompetencjami musi posiadać wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami, dobrą znajomość rynku finansowego, doskonałą znajomość produktów i usług bankowych czy maklerskich oraz umiejętność budowania długotrwałych relacji.

Takie podejście przynosi efekty. W regularnych badaniach, które prowadzimy wśród naszych klientów, doceniają oni na takie cechy naszych doradców jak: profesjonalizm, rzeczowość, szeroko rozumiane kompetencje, ale też bycie godnym zaufania, kulturę osobistą czy poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w kwestiach ich finansów osobistych.

W jaki sposób powiększają Państwo liczbę swoich klientów bankowości prywatnej? W jakim udziale są to zupełnie nowi klienci, którzy nie mają relacji z bankiem?

Jako duży, uniwersalny bank mamy sporą bazę klientów indywidualnych, którzy nawiązują z nami relacje w ramach pełnej oferty produktów i usług. To ci klienci, rozwijając z nami relacje, najczęściej w kolejnym kroku otrzymują propozycję skorzystania z oferty Private Banking. Często na bazie dobrych doświadczeń z ING, klienci decydują o przeniesieniu całych swoich finansów do naszego banku traktując nas jako bank pierwszego wyboru.

Są również klienci, którzy zaczynają relację z naszym bankiem od oferty dla najzamożniejszych. Dzieje się tak najczęściej za sprawą polecania nas przez obecnych klientów. Muszę przyznać, że to częste zjawisko.

Codzienne bankowanie wspomaga dzisiaj aplikacja mobilna i większość spraw można załatwić zdalnie. Jak to wygląda w przypadku usług maklerskich, doradztwa inwestycyjnego czy instrumentów rynku kapitałowego? Na jakie udogodnienia w zdalnych  kanałach w tym zakresie mogą liczyć klienci Państwa Banku? Czy aplikacja dla klienta private banking daje większe możliwości niż aplikacja dla klienta masowego?

Technologiczny aspekt naszej bankowej działalności, wspierający wygodę wszystkich klientów, jest dla ING kluczowy. Nasza aplikacja Moje ING jest doceniana przede wszystkim przez użytkowników. Systematycznie otrzymuje najwyższe oceny wśród aplikacji bankowych na polskim rynku, w sklepach Google Play i App Store.

Klienci Private Banking mają dodatkowo do dyspozycji cały wachlarz funkcjonalności zintegrowanych w jednym miejscu. Udostępniliśmy spersonalizowany wygląd aplikacji oraz przejrzysty, szczegółowy raport inwestycyjny – zagregowane zestawienie podsumowujące bieżące inwestycje. To duża wygoda i szybkość działania. Konsekwentnie rozwijamy te narzędzia. Naszym celem jest zapewnienie klientom  w pełni zdalnych i profesjonalnych możliwości zarzadzania finansami.

Wiele banków szczególnie w dużych miastach postawiło na bardzo nowoczesne, prestiżowe, a zarazem wyjątkowo komfortowe lokalizacje do obsługi klientów bankowości prywatnej. Czy planują Państwo modernizację, a być może relokację swoich placówek?

Od lat modernizujemy nasze placówki bankowe. Zamieniamy je w komfortowe miejsca spotkań, gdzie nasi klienci w nowoczesnej, eleganckiej i dyskretnej przestrzeni mogą załatwić sprawy, z którymi do nas przyszli.

W największych miastach dla naszych klientów Private Banking mamy wydzielone Centra Private Banking, w których poza przyjaznym wystrojem i wyposażeniem prezentujemy obrazy z naszej kolekcji Fundacji Sztuki ING.

Ilość lokalizacji, w których może się obsługiwać klient z segmentu private banking jest ograniczona do wybranych dużych miast. W jaki sposób docierają Państwo do klientów, którzy mieszkają daleko od tych lokalizacji?

W naszej strategii mamy zawarte dostarczanie rozwiązań zapewniających jak największą dostępność i wygodę dla klientów. Naszym klientom Private Banking umożliwiamy spotkanie z doradcą we wszystkich placówkach na terenie całej Polski oraz spotkania w siedzibie firmy klienta. Dla naszych klientów mamy także dedykowaną infolinię z możliwością szybkiego połączenia za pośrednictwem aplikacji mobilnej. W najbliższych dniach udostępnimy możliwość prowadzenia rozmów z doradcami poprzez połączenia video. To duży krok w poprawie dostępności i jakości spotkań z naszymi doradcami.

Jak widzą Państwo przyszłość tego segmentu? Na jakie wyzwania muszą przygotować się banki? Czym zaskoczą Państwo klientów w tym roku?

Wraz z rozwojem gospodarczym rośnie w Polsce liczba zamożnych osób, które mogłyby korzystać z usług bankowości prywatnej. Bazując na silnej pozycji rynkowej naszego banku widzimy duży potencjał, aby nadal rosnąć w tym segmencie klienta.

Wyzwania w obszarze Private Banking to przede wszystkim duża zmienność rynku kapitałowego oraz napięcia geopolityczne, które budzą obawy i powodują większą ostrożność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez naszych klientów. Dlatego stawiamy na rozwój usługi doradztwa inwestycyjnego oraz poszerzanie oferty w celu zapewnienia większej dywersyfikacji klas aktywów oraz alokacji geograficznej.

Klienci Private Banking nie lubią być zaskakiwani. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i reagujemy na jego potrzeby. Jesteśmy w tym elastyczni. Dbamy o długofalowe relacje poprzez kompetentny i stabilny zespół bankierów.

POLECANE