NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W tej kategorii dokonano szczegółowej analizy 13 bankowości internetowych pod kątem oferowanych klientom możliwości obsługi swoich finansów. Nagrodę w tej kategorii przyznawano bankowościom, które oferują klientom najwięcej użytecznych na co dzień funkcjonalności. Dostępne funkcjonalności pogrupowano w obszary nadając im różne wagi, odzwierciedlające poziom istotności dla klientów i częstotliwość ich wykorzystania z obsłudze codziennych finansów, a następnie dokonano ich podziału na funkcjonalności podstawowe i dodatkowe, które były ważne dla klientów. Ostatecznie na wynik banku wpływały 93 funkcjonalności pogrupowane na 16 obszarów. Różne wagi obszarów i różne wagi funkcjonalności w ramach obszarów pozwoliły na stworzenie syntetycznego wskaźnika, który pozwolił wyłonić najbardziej wszechstronne i uniwersalne bankowości internetowe na rynku.

Poza oceną dostępnych funkcjonalności projekt zakładał także wykonanie 390 długookresowych testów użytkowników. Realni klienci stanowiący zróżnicowaną grupę pod kątem „obycia” z dostępnymi rozwiązaniami przez kilka tygodni testowali wykonywanie  podstawowych operacji bankowych wykonując wyznaczone zadania (np. zmiana swoich danych osobowych, danych kontaktowych, ustanowieniu i późniejszej edycji zlecenia stałego czy wyszukaniu konkretnych transakcji w historii rachunku). Na bazie testów użytkowników oceniono ergonomię bankowości internetowych we wszystkich bankach. Ten moduł nie wpływał na osiągnięty przez banki wynik, stanowił natomiast wartość dodaną w postaci rekomendacji do optymalizacji umiejscowienia określonych funkcjonalności czy np. stosowanego przez bank nazewnictwa, które sprawiało  trudności  dla części klientów.

Najlepszą bankowość internetową drugi rok z rzędu zaoferował Bank Pekao. Świetna bankowość internetowa stanowi uzupełnienie ocenionej najlepiej na rynku aplikacji mobilnej. Na drugim miejscu znalazła się bankowość mBanku, a podium zamknął Santander Bank Polska. Łącznie wyróżnienia przyznano aż 7 bankowościom, które spełniły oczekiwania klientów oferując odpowiedni poziom dostępnych funkcjonalności. W 6 bankach bankowości internetowe wymagają dalszego rozwoju, choć BNP Paribas oraz VeloBank były bardzo blisko przekroczenia progu 80% punktów, dającego wyróżnienie. Negatywnie wyróżniają się w szczególności bankowości Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Pocztowego. W tych bankach poza brakami użytecznych funkcjonalności na konieczne usprawnienia zwracali uwagę testujący je klienci. Zarówno ergonomia jak i szata graficzna w tych bankach w dalszym ciągu znacząco odstają od rynku.

Zgodnie z przyjętą punktacją 65% punktów było przyznawane za najbardziej podstawowe funkcjonalności: dostępność form płatności, formularz przelewu krajowego i dostępne w nim funkcjonalności, zarządzanie historią operacji, zarządzanie kartami oraz możliwości zakupu nowych produktów bez konieczności kontaktu z pracownikiem. Gdyby ranking ograniczyć tylko to tych podstawowych funkcjonalności grupa wyróżnionych banków pozostałby bez zmian. Z kolei analizując tylko funkcjonalności inne niż podstawowe, nagrody moglibyśmy przyznać tylko 5 bankom. Jest to dowodem na stosunkowo duży poziom unifikacji w bankowościach, ale jedynie w zakresie podstaw. Średni wynik rynku w ocenie dostępnych form płatności wyniósł 92%, ponieważ poza możliwością ustanowienia polecenia zapłaty pozostałe formy płatności są oferowane w komplecie w prawie każdym banku. Jeśli jednak zaczynamy się zagłębiać w szczegóły uwidaczniają się różnice, które dla klientów mogą być kluczowe w satysfakcji z korzystania z kanału internetowego. Przelewy krajowe wykonuje większość klientów. Tymczasem średni wynik tego obszaru w zakresie oferowanych możliwości w trakcie zlecania przelewu wyniósł zaledwie 69%, a dysproporcje są bardzo duże – od 100% w Nest Banku do zaledwie 40% w Credit Agricole.

Na 16 badanych obszarów tylko 9 z nich uzyskało ocenę powyżej 80% biorąc pod uwagę cały rynek, co stanowi progres o 2 obszary porównując rok do roku. Najlepiej oceniono zarządzenia odbiorcami (95%), dostępne formy płatności (92%) i zarządzanie aplikacją mobilną (89%). Najsłabsze możliwości są oferowane w zakresie możliwości logowania (62%), otwartej bankowości (46%) i personalizacji bankowości (tylko 31%).

POLECANE