NAJLEPSZY ZDALNY PROCES ZAWARCIA POLISY TURYSTYCZNEJ

W ocenie towarzystw ubezpieczeniowych w tegorocznej edycji Instytucji Roku poszerzono zakres oceny o zdalny proces zawarcia polisy turystycznej. Przyjazność procesu z poziomu strony internetowej ubezpieczyciela oceniono wykonując 100 testów, realizowanych przez różnych klientów, który zawierali umowę wypełniając wniosek na urządzeniu mobilnym. Każdy z nich zawierał umowę ubezpieczenia w każdym z 10 badanych towarzystw ubezpieczeniowych, dzięki czemu możliwe było dokonanie oceny porównawczej.

Wynik towarzystwa ubezpieczeniowego był składową obiektywnych elementów stałych procesu zawarcia polisy na urządzeniu mobilnym. Najlepszy proces zawarcia polisty turystycznej oferuje PZU. 1. ligę ubezpieczycieli z wynikiem powyżej 80% uzupełnił Nationale-Nederlanden. Wynik na poziomie 73% dający miejsce w 2. lidze odnotowała Warta, natomiast pozostałe 7 procesów nie spełniło oczekiwań klientów.

W obiektywnej ocenie elementów stałych szczególną uwagę zwrócono na sposób prezentacji oferty, możliwość wyboru oraz modyfikacji poszczególnych parametrów związanych z zakresem ubezpieczenia, dostęp do OWU przed dokonaniem zakupu, możliwość uzyskania pomocy z poziomu wniosku, komunikację e-mail na etapie składania wniosku jak i po zakupie, sposób wysyłki polisy, możliwość jej szybkiego odczytania jak i komunikację SMS z numerem polisy czy telefonem alarmowym. Z uwagi na to iż projekt prowadzono wyłącznie na urządzeniach mobilnych (smartfon) wzięto również pod uwagę udogodnienia jakie dają te urządzenia np. podstawienie klawiatury numerycznej w przypadku podawania numer pesel czy telefonu.

POLECANE