PKO BANK POLSKI

Maciej Brzozowski, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Klienta Strategicznego i Bankowości Inwestycyjnej

Rynek private banking rozwija się w bardzo szybkim tempie, a oferta produktowa czołowych graczy jest bardzo atrakcyjna dla tego segmentu klienta. Na jakie przywileje i wyróżniki może liczyć klient private banking w Państwa Banku? Dlaczego warto wybrać właśnie Państwa Bank?

PKO Bank Polski od przeszło stu lat, dbając o bezpieczeństwo powierzonych środków i finansując potrzeby kolejnych pokoleń, jest postrzegany jako wiarygodna instytucja zaufania publicznego. Będąc jednym z największych banków w Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzialnie dbamy o interesy akcjonariuszy i klientów. Od 12 lat dbamy o finanse naszych klientów Bankowości Prywatnej. Nasze usługi to nie tylko indywidualna obsługa i oferta produktów bankowych, ale także dostęp do rozwiązań finansowych oferowanych m.in. przez:

  • Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego – wielokrotnego laureata nagrody Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – lidera rynku funduszy detalicznych pod względem  aktywów w zarządzaniu,
  • PKO Leasing – lidera branży pod względem udziałów rynkowych,
  • PKO Bank Hipoteczny – lidera wśród podmiotów emitujących listy zastawne w Polsce.

Bankowość prywatna w głównej mierze bazuje na odpowiedniej relacji z klientem. W jaki sposób dbają Państwo o rozwój swoich doradców i jakie kryteria musi spełniać osoba chcąca dołączyć do zespołu doradców w Państwa Banku?

To prawda, że podstawą i sukcesem współpracy z klientem są odpowiednie i długotrwałe relacje. Nasi doradcy są naszą istotną przewagą konkurencyjną, ich rola jest kluczowa ponieważ odpowiadają za bardzo wymagającą grupę klientów banku. Dokładamy wszelkich starań, aby doradcy posiadali wiedzę w zakresie rynków finansowych i etyki w działaniu, potwierdzoną m.in. certyfikatem EFA EFPA. Obok profesjonalnej wiedzy zapewniamy również szkolenia z kompetencji miękkich. Nasi doradcy na co dzień korzystają ze wsparcia maklerów i analityków Biura Maklerskiego PKO, zarządzających funduszami w PKO TFI, analityków rynkowych i ekspertów pracujących w banku, którzy specjalizują się w takich dziedzinach jak instrumenty finansowe, transakcje skarbowe i walutowe, rynek surowców oraz inwestycje alternatywne. Osobom chcącym dołączyć do zespołu doradców Bankowości Prywatnej stawiamy wysokie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego, wiedzy finansowej, etyki oraz szeroko pojętego profilu osobowościowego. Stawiamy na wysoką kulturę osobistą, profesjonalizm oraz relacje, co przekłada się na wysoką jakość obsługi.

W jaki sposób powiększają Państwo liczbę swoich klientów bankowości prywatnej? W jakim udziale są to zupełnie nowi klienci, którzy nie mają relacji z bankiem?

PKO Bank Polski ma przywilej i zaszczyt współpracować z największym gronem konsumentów usług bankowych w kraju. W ramach wieloletniej współpracy nasi klienci często stają się klientami Bankowości Prywatnej. Bardzo istotne są rekomendacje i polecenia dotychczasowych klientów, którzy wyrażają swoje zadowolenie wskazując naszą ofertę swoim partnerom, bliskim lub znajomym.

Codzienne bankowanie wspomaga dzisiaj aplikacja mobilna i większość spraw można załatwić zdalnie. Jak to wygląda w przypadku usług maklerskich, doradztwa inwestycyjnego czy instrumentów rynku kapitałowego? Na jakie udogodnienia w zdalnych  kanałach w tym zakresie mogą liczyć klienci Państwa Banku? Czy aplikacja dla klienta private banking daje większe możliwości niż aplikacja dla klienta masowego?

Mobilność i digitalizacja są istotnymi elementami naszej strategii. Stale rozwijamy ofertę usług w kanałach zdalnych, aby można jak najlepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby naszych klientów i ofertę konkurentów. Dziś nasi klienci mogą m.in.:

  • inwestować w akcje, obligacje czy produkty strukturyzowane na GPW i rynkach zagranicznych w aplikacji mobilnej PKO supermakler,
  • wymieniać waluty oraz inwestować w jednostki funduszy PKO TFI, w tym w ramach doradztwa inwestycyjnego w aplikacji mobilnej IKO,
  • zakładać i obsługiwać lokaty terminowe

W planach mamy kolejne ważne wdrożenia, które ułatwią naszym klientom inwestowanie swoich środków.

Wiele banków szczególnie w dużych miastach postawiło na bardzo nowoczesne, prestiżowe, a zarazem wyjątkowo komfortowe lokalizacje do obsługi klientów bankowości prywatnej. Czy planują Państwo modernizację, a być może relokację swoich placówek?

Jesteśmy obecni w 11 głównych polskich miastach (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu), zapewniamy tam naszym klientom nowoczesne, komfortowe, a zarazem dyskretne wnętrza Biur Bankowości Prywatnej. Po 12 latach działalności realokacje biur realizujemy w nowej odsłonie architektonicznej. Nasi klienci w badaniach satysfakcji chwalą sobie dogodne warunki obsługi.

Ilość lokalizacji, w których może się obsługiwać klient z segmentu private banking jest ograniczona do wybranych dużych miast. W jaki sposób docierają Państwo do klientów, którzy mieszkają daleko od tych lokalizacji?

Usługi Bankowości Prywatnej są zawsze tam, gdzie są nasi klienci. Ponieważ ich aktywność zawodowa i osobista przeważnie koncentruje się w największych miastach, dlatego właśnie tam jesteśmy obecni.

Część naszych klientów funkcjonuje poza tymi obszarami i ich tradycyjna obsługa jest utrudniona. Dlatego, z myślą o nich rozwijamy usługi w bankowości internetowej i mobilnej, uruchomiliśmy Serwis telefoniczny Bankowości Prywatnej oraz świadczymy część usług mobilnie, dojeżdżając w umówione z klientami miejsca. Myślimy również o korzyściach, które dają np. chatboty, wideorozmowy czy inne formy sztucznej inteligencji i mobilnej komunikacji.

Jak widzą Państwo przyszłość tego segmentu? Na jakie wyzwania muszą przygotować się banki? Czym zaskoczą Państwo klientów w tym roku?

Na rozwój tego segmentu patrzymy z dużym optymizmem, wynika to z obserwowanego od lat wzrostu zamożności Polaków. Rewolucja technologiczna i zmiana oczekiwań klientów będą skutkowały ewolucją modelu biznesowego. Bankowość prywatna już dziś funkcjonuje w modelu hybrydowym z rosnącymi udziałami kanałów zdalnych. Należy oczekiwać istotnego rozwoju funkcji kanałów zdalnych, szczególnie w obszarze produktów inwestycyjnych. Niewątpliwie kanałem wiodącym dla prostych operacji będzie aplikacja mobilna. Doradcy koncentrować się będą na usługach doradczych i pogłębianiu relacji z klientami.

POLECANE