PZU

Paweł Ochmański, dyrektor Biura Produktów Detalicznych i MSP w PZU

Rozwój kanałów zdalnych umożliwił klientom również zdalny zakup ubezpieczenia wyjazdu turystycznego. Czy widzą Państwo jakiś trend w zawieraniu polisy zdalnie w stosunku do tradycyjnej wizyty w oddziale czy agencji?

Klienci, którzy zawierają polisy zdalnie doceniają szybkość i prostotę ścieżki zakupu. Zwykle kilka dni przed wyjazdem mają wiele obowiązków i brakuje im czasu. Dzięki kanałom zdalnym w kilka minut bez wychodzenia z domu mogą kupić ubezpieczenie dostosowane do ich potrzeb. Podczas wyboru ubezpieczenia turystycznego kluczowe jest dokąd się wybierają i w jakim celu. W kanałach zdalnych szybko mogą zaznaczyć interesujący ich zakres i poznać cenę. Obserwujemy rosnące z roku na rok zainteresowanie tą formą zakupu polisy. Wynika to z szybkiego dostępu do ubezpieczenia.

Na co najczęściej zwracają uwagę Państwa klienci kupując ubezpieczenie wyjazdu turystycznego?

Z pewnością w przypadku ubezpieczeń podróżnych bardzo istotna jest renoma PZU i wizerunek wiarygodnego i wypłacalnego partnera. To, w połączeniu z kompleksowością oferty oraz atrakcyjną składką sprawia, że bardzo często wśród dostępnych ubezpieczeń turystycznych PZU jest pierwszym wyborem.

Z jakiego zakresu ubezpieczenia wyjazdu turystycznego najczęściej korzystali Państwa klienci?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od rodzaju podróży. Ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer w wersji podstawowej ma w swoim zakresie koszty leczenia w razie nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku, a także usługi assistance. Podstawowy assistance to m.in. pokrycie kosztów i organizowanie transportu ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania jeśli jego stan zdrowia tego wymaga. Dodatkowe ubezpieczenia klienci wybierają zgodnie ze swoimi potrzebami. Najczęściej są to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie bagażu. Nasi klienci decydują się również na rozszerzony zakres assistance np. pakiet Rodzina, który zapewnia m.in. pokrycie kosztów hotelu dla osób bliskich, ubezpieczonych w ramach umowy ubezpieczenia rodzinnego czy pakiet Sport, czyli np. zwrot kosztów niewykorzystanego Ski-Passa. W przypadku podróży służbowych wybierają pakiet Biznes, który zapewnia np. zmiennika kierowcy. W zależności od charakteru wyjazdu Klient może dokupić rozszerzenie ochrony o uprawianie sportu rekreacyjnego lub wysokiego ryzyka i wiele innych opcji.

Polisa turystyczna zawierana przez Internet ma zazwyczaj do wyboru kilka wariantów. O czym warto pamiętać przy wyborze właściwego wariantu i czy wariant najdroższy jest zawsze najlepszy?

Niezależnie czy wybieramy najwyższy możliwy wariant czy inny należy zawsze sprawdzić, czy opcja, którą kupiliśmy jest odpowiednia dla nas. Powinniśmy sprawdzić czy ubezpieczenie obowiązuje w kraju do którego się wybieramy, wskazując właściwy region – Polskę, Europę lub Świat oraz zweryfikować czy w kraju do którego podróżujemy nie są np. prowadzone działania wojenne. Trzeba również potwierdzić czy zakres ubezpieczenia obejmuje aktywności, które planujemy podczas podróży. Zupełnie inaczej są skonstruowane oferty uwzględniające np. sporty rekreacyjne, sporty wysokiego ryzyka, naukę czy pracę.

Z dobrze dobraną polisą w razie wystąpienia zdarzenia, które jest objęte ubezpieczeniem otrzymamy odpowiednią pomoc czy zwrot poniesionych kosztów. Każdy przypadek jest inny i występuje w konkretnych okolicznościach. Dlatego też zawsze podchodzimy do każdego zdarzenia indywidualnie.

Pamiętajmy, że ubezpieczenie turystyczne nie zastępuje pakietu zdrowotnego. Dla osób zainteresowanych dodatkowymi rozszerzeniami lub indywidualnymi warunkami ubezpieczenia, możemy przygotować indywidualną ofertę.

POLECANE