Pomaganie w DNA. Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa w pandemii

Od lat pracownicy PKO Banku Polskiego pomagają potrzebującym – są aktywnymi wolontariuszami. Oddają krew, osocze, szpik i zachęcają do tego innych. Uczestnicząc w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa, ratują ludzkie życie i zdrowie! O wielkim znaczeniu akcji przekonaliśmy się zwłaszcza w czasie pandemii. Tylko w 2021 roku akcja odbyła się dwa razy, bijąc rekordy frekwencji i zebranej krwi!

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa to ogólnopolska inicjatywa pracowników PKO Banku Polskiego, którzy tworzą wspólnotę ludzi zebranych wokół idei krwiodawstwa, pomagania i dobroczynności. Celem BAHK jest nie tylko pozyskiwanie krwi i jej składników, ale także uświadomienie, jak wielkie ma ona znaczenie dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Przypomina jednocześnie, że to bezpieczny i prosty sposób, aby pomagać innym chronić to, co najważniejsze. Organizatorem BAHK jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Nieocenione wsparcie

W 2021 roku Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa odbyła się dwa razy – latem i jesienią. W lipcu trwała 3 dni i odbywała się w 9. miastach w Polsce: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Wzięło udział blisko 2 400 osób, oddając łącznie ponad 1 000 litrów krwi i jej składników!

Wrześniowa odsłona BAHK trwała 2 dni, a krew i jej składniki można było oddawać w 11 miastach: w Białystoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. W efekcie prawie 2 400 osób oddało ponad 1075 litrów krwi w zaledwie dwa dni! Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa była odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na krew i jej składniki podczas pandemii.

Jedyne lekarstwo

Bankowi krwiodawcy są tam, gdzie ich pomoc jest potrzebna. W ramach BAHK odbywają się zbiórki życiodajnych składników krwi dla osób, walczących ze śmiertelnymi chorobami. Dawcy oddają płytki krwi, osocze i szpik. Większość z nich figuruje w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku, zwanym w skrócie bazą dawców szpiku.

W czasie rozpędzającej się pandemii, wielu pomagało chorym, oddając osocze, które było nieocenionym wsparciem w leczeniu Covid-19. Wówczas w ramach BAHK wśród pracowników banku prowadzono akcję „Oddaj osocze i pomóż potrzebującym w walce z Covid-19”. Inicjatywa spotkała się dużym zainteresowaniem – do akcji zgłosiły się setki pracowników banków, chcących oddać osocze lub krew na rzecz chorych.

Od początku pandemii wolontariusze z banku pomagali potrzebującym, m.in. własnoręcznie szyjąc maseczki, robiąc przyłbice i przekazując je m.in. do DPS-ów czy domów seniora. Bankowi wolontariusze, w poszczególnych regionach kraju zbierali informacje o najbardziej potrzebujących pomocy placówkach czy szpitalach i przekazywali je Fundacji PKO Banku Polskiego, która mogła udzielać realnego im wsparcia np. dostarczając niezbędne produkty ochronne. Dzięki takiemu zaangażowaniu, już na początku pandemii pomoc otrzymało 20 szpitali w całym kraju, m.in. w Białymstoku, Łomży, Świdniku, Lublinie, Szczecinie, Wałczu, Toruniu, Chorzowie, Sławnie, Piekarach Śląskich, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Łodzi.

W czasie pandemii PKO Bank Polski i jego fundacja prowadziły wiele działań pomocowych w całym kraju a nawet poza jego granicami. Na działania mające przeciwdziałać epidemii, Grupa Kapitałowa Banku przeznaczyła ponad 23 mln zł. Instytucjonalne zaangażowanie w walkę z Covid-19 uzupełniały działania bankowych wolontariuszy.

Społeczny wymiar

BAHK ma także wymiar edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz niesienia pierwszej pomocy. Skuteczność tych działań pokazuje stale rosnąca liczba dawców. W pierwszym roku prowadzenia akcji – blisko 80 osób oddało ok. 40 litrów krwi, rok później już ponad 650 osób oddało niemal 300 litrów krwi, a w 2012 – ok. 1100 osób ponad 480 litrów krwi. W sumie – od 2009 roku w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa krew oddało ponad 21 tys. osób.

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, przez 12 lat stała się marką rozpoznawalną w całym kraju. W każdej akcji uczestniczy średnio 2 tys. osób. Tylko w tym roku, podczas 2 organizowanych akcji trwających w sumie 5 dni, blisko 5 tys. osób oddało łącznie ponad 2100 litrów krwi. To tyle, ile wystarcza na około 1000 zabiegów chirurgicznych wymagających większej ilości krwi. Skuteczne działania BAHK zostały docenione i przedstawione, m.in. w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”.

POLECANE