Wolontariat w kulturze i we krwi

Misją Unum Życie jest zapewnienie klientom spokoju ducha dziś, chroniąc jutro tych, których kochają. W firmie z taką misją pracują wyjątkowe osoby, które podobnymi wartościami kierują się na co dzień. Z tej empatii i wrażliwości na drugiego człowieka powstał pomysł, by założyć fundację, która w ubiegłym roku świętowała już 10-lecie. W 2009r. inicjatywie naszych koleżanek i kolegów przyświecał jeden wspólny cel: chęć niesienia pomocy potrzebującym, doświadczonym przez los i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Fundament wartości

Wartością naszej firmy jest troska o drugiego człowieka, szacunek do jego historii
i dbałość o jego poczucie bezpieczeństwa. Wśród naszych pracowników i współpracowników jest tak wiele osób wrażliwych na potrzeby innych, co widać zarówno w codziennej pracy, jak i podczas takich akcji, jak Dzień Wolontariusza, Podziel się książką, Zbiórka Żywności i wiele innych. Wolontariat to niezwykła działalność, jaką otaczamy podopiecznych. Dzieląc się naszym czasem i uwagą, okazujemy im prawdziwą troskę, życzliwość i wzmacniamy ich wiarę w drugiego człowieka. Trudno o piękniejszy gest –
komentuje Małgorzata Morańska, prezes zarządu Fundacji Unum.

Wszystkie inicjatywy realizowane są przez wolontariuszy fundacji – pracowników
i współpracowników Unum Życie, a zarząd spółki (fundatora) bardzo mocno wspiera te działania poprzez aktywne uczestnictwo i promowanie odpowiedzialnych społecznie postaw. Wolontariusze często sami zgłaszają pomysły na działania, będące odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych społeczności. Przez 10 lat istnienia Fundacji Unum na rzecz naszych podopiecznych przeznaczyliśmy łącznie ponad 2 170 000 złotych, a ponad 900 wolontariuszy pomogło prawie 1000 osobom w potrzebie.

3 filary wsparcia

Pomagamy potrzebującym na wielu płaszczyznach, a wszystkie nasze inicjatywy społeczne wpisują się w trzy filary naszej działalności: edukacja, promocja zdrowia i wolontariat.
W ramach edukacji wspieramy naukę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Z kolei w ramach promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wspieramy inicjatywy i instytucje nawiązujące do tej tematyki oraz utrwalające pozytywne nawyki prozdrowotne. W ramach wolontariatu dbamy o podopiecznych w domach dziecka, domach opieki, schroniskach oraz inne placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Nasze flagowe projekty to: Dzień Wolontariusza i Opowiem Ci bajkę.

Dzień Wolontariusza

Unum Życie oraz Fundacja Unum corocznie organizują Dzień Wolontariusza, podczas którego pracownicy oraz współpracownicy, a także ich rodziny i przyjaciele udzielają się charytatywnie, niosąc potrzebną pomoc w placówkach wychowawczych, hospicjach, szpitalach czy schroniskach. Tylko w 2019 roku ponad 270 wolontariuszy wsparło 9 placówek w całej Polsce. Wolontariusze wykonywali prace remontowe i porządkowe, zakupili i dostarczyli potrzebne zaopatrzenie, produkty spożywcze i środki czystości, a także zorganizowali zajęcia animacyjne i edukacyjne dla dzieci.

Opowiem Ci bajkę

Projekt jest wspólną inicjatywą Unum Życie i Fundacji Unum. Akcja jest skierowana do dzieci z domów dziecka, których zadaniem jest napisanie opowiadania na temat przyjaźni. W konkursie wyłaniamy dzieci uzdolnione literacko i wspieramy ich w rozwoju talentu. Jury złożone z wolontariuszy Fundacji ocenia nadesłane przez podopiecznych bajki i wybiera spośród nich zwycięskie prace. Laureaci mogą rozwijać swoją literacką wyobraźnię w podtatrzańskiej miejscowości podczas ufundowanych przez Fundację warsztatów dla młodych autorów. Dodatkowo Fundacja wydaje książkę złożoną ze zwycięskich prac.

Wolontariuszy Fundacji Unum łączy najważniejsze: zawsze drugi człowiek stoi dla nich na pierwszym miejscu i zawsze są chętni do niesienia pomocy potrzebującym. Czerpią radość z uśmiechu i wdzięczności osób, którym pomagają, nie boją się wyjść ze swojej strefy komfortu, a do inicjatyw włączają również swoich bliskich i przyjaciół. Bo Fundacja Unum, to nie tylko liczby i dane – to przede wszystkim ludzie, którzy czynią dobro.

ŹródłoUnum Życie,

POLECANE