Wsparcie przez wielkie W

Aneta Podyma–Milczarek, Prezes Zarządu Unum Życie TUiR S.A.

W Unum Życie wierzymy w moc relacji z drugim człowiekiem. Spotkania z naszymi klientami są dla nas niezwykle cenne, słuchamy uważnie ich potrzeb, wyciągamy wnioski z ich opinii i szczerze rozmawiamy na temat ich trosk i obaw. Tak działa nasz model sprzedaży, dodatkowo prowadzimy cykl wykładów, podczas których dajemy naszym klientom dostęp do unikalnej wiedzy z uznanymi ekspertami oraz możliwość spotkania i rozmowy z nami.

To właśnie spotkania są dla nas skarbnicą wiedzy o tym, czego potrzebują nasi klienci. Ta wiedza w połączeniu ze znajomością aktualnych statystyk zachorowań oraz prognoz WHO, uzmysłowiła nam, że nasz produkt musi być mądry, holistyczny, musi odpowiadać na rzeczywiste potrzeby człowieka, który stoi przed ogromnym wyzwaniem: pokonania nowotworu. Wiedzieliśmy, że nowe ubezpieczenie Unum ma nie tylko zapewniać wsparcie finansowe, on ma zapewniać wsparcie przez wielkie W. Zarówno w trakcie leczenia, jak i w okresie rehabilitacji, po ewentualnych operacjach, po chemioterapii, w trakcie diametralnych zmian życiowych, które nowotwór pozostawia po sobie.

Czego obawiają się Polacy?

Postanowiliśmy sprawdzić szerzej, czego obawiają się Polacy, jaka jest ich sytuacja finansowa i jak możemy im pomóc w niezwykle trudnej sytuacji, jak diagnoza nowotworu. Przeprowadziliśmy badanie Unum Insight na populacji dorosłych Polaków. Wyniki badania pokazały nam, że co czwarty Polak faktycznie dostrzega u siebie prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór. To potwierdziło nasze przypuszczenia o wysokiej świadomości Polaków, często wynikającej właśnie z faktu, że mają styczność z chorobą onkologiczną, osobiście lub wśród znajomych. Co więcej, niemal 40% ankietowanych przyznało, że poważna choroba zmusiła ich lub ich bliskich do nieobecności w pracy. Spośród tych 40%, aż 27% musiało korzystać ze zwolnienia dłuższego niż 6 miesięcy. Pomimo tego, że oznacza to znaczne uszczuplenie domowego budżetu, badani najczęściej mają odłożone środki na pokrycie maksymalnie 3-miesięcznych zobowiązań – tak odpowiedziało 38% ankietowanych. A aż 27% ma zgromadzone środki na okres krótszy niż 1 miesiąc. Zaledwie 15% badanych posiada oszczędności, które pokryłyby więcej niż 6-miesięczne zobowiązania. Wyniki naszych badań dostarczyły nam niezwykle cennych informacji: Polacy martwią się o życie prywatne i rodzinne (26%), stan zdrowia najbliższych (23%), swoją sytuację finansową (22%) i swój stan zdrowia (21%).

W obliczu choroby

Opieka medyczna w Polsce jest powszechna i bezpłatna. Jednak badanie opublikowane w 2018 r. „Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne?[1] wykazało, że czas oczekiwania na leczenie chorych na raka w Polsce jest bardzo długi – w 60% przypadków przekracza dziewięć tygodni. W okresie badania jedna czwarta pacjentów korzystała z prywatnych usług medycznych podczas procesu diagnostycznego. Co więcej, w świetle ostatnich analiz NIK, skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest niższa niż w większości krajów w Unii Europejskiej. Do 70% leków występujących w standardach europejskich polscy pacjenci nie mają dostępu lub jest on znacznie ograniczony, a ponad połowa nowoczesnych leków onkologicznych zarejestrowanych w Europie w ogóle nie jest dostępna w Polsce. To stawia pacjentów przed koniecznością poszukiwania innych możliwości leczenia, często za granicą, lub korzystania z prywatnej opieki medycznej. A ta kosztuje.

Chcemy pomóc

Diagnoza nowotworu to niezwykle trudna chwila dla całej rodziny. Zarówno pod względem emocjonalnym, jak i finansowym. Często w takiej sytuacji rosną koszty leczenia, a wraz z postępem choroby wiążę się ryzyko utraty możliwości zarobkowania. Nierzadko członek rodziny decyduje się na ograniczenie pracy, aby móc opiekować się chorym, co również uszczupla domowy budżet, tak potrzebny na pokrycie kosztów długotrwałego leczenia, drogich leków czy zmiany stylu życia. Dzięki wsłuchaniu się w troski naszych klientów, analizie stanu opieki medycznej w Polsce a także zbadaniu obaw Polaków mogliśmy opracować produkt, który wesprze ich zarówno finansowo, a także w całym procesie leczenia. Tak powstało kompleksowe Ubezpieczenie na Wypadek Choroby Nowotworowej. W naszej ofercie klienci znajdą zarówno wsparcie finansowe, jak i szereg przydatnych usług, zdejmujących z nich ciężar organizacji opieki, poszukiwania dodatkowych konsultacji, czy drugiej opinii medycznych w zagranicznych placówkach.

Co ważne, wypłata świadczenia nastąpi w sytuacji diagnozy nowotworu złośliwego, jak i o granicznej złośliwości. Świadczenie może wynosić nawet 500 000 zł. Dodatkowo, klienci otrzymają 125 000 zł na specjalistyczne leczenie.
Poważna choroba to zawsze niezwykle trudne doświadczenie, dlatego zadbaliśmy, by w zakresie ubezpieczenia znalazły się usługi pomagające klientom w procesie leczenia i rekonwalescencji. Klienci zmagający się z nowotworem mogą liczyć na:

  • organizację i pokrycie kosztów zagranicznej konsultacji medycznej,
  • konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, w tym diagnostykę,
  • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji,
  • transport na badania i operacje,
  • domową opiekę pielęgniarską,
  • pomoc psychologa,
  • pokrycie kosztów zakupu peruk czy protez,
  • dostosowanie mieszkania do potrzeb pacjenta wynikających z leczenia,
  • a nawet organizację i pokrycie kosztów pobytu w sanatorium.

Ubezpieczenie na Wypadek Choroby Nowotworowej jest umową dodatkową do ubezpieczenia na życie. Zadbaliśmy o to, by nasi klienci w czterech miastach: Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku, mieli możliwość poznać również najnowsze metody wykrywania ryzyka zachorowania na nowotwór dzięki serii wykładów, jakie dla nich zorganizowaliśmy z uznanym ekspertem medycznym. Dziś mamy poczucie, że nasi klienci znajdą w naszej ofercie produkt, który zapewni im poczucie bezpieczeństwa i prawdziwe wsparcie w obliczu tego, czego obawiają się najbardziej.

[1] ”Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne?”, Karolina Osowiecka, Monika Rucinska, Jacek J. Nowakowski i Sergiusz Nawrocki, International Journal of Environmental Research and Health Public, 23 marca, 2018

POLECANE