Wyróżnione działania społeczne

Rok 2020 należał do bardzo trudnych dla gospodarki, instytucji finansowych, ich pracowników i klientów. Pandemia COVID-19 praktycznie z dnia na dzień postawiła nas przed faktem dokonanym zamknięcia gospodarki i poszczególnych jej branż. Pomimo trudnych warunków działania banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i ich fundacje realizowały programy społeczne, co znajduje odzwierciedlenie w zgłoszonych do konkursu projektach. W części przypadków jest to kontynuacja rozpoczętych wcześniej projektów, a w znakomitej części są to zupełnie nowe projekty społeczne. Łącznie za 2020 r. do konkursu zgłoszono 37 projektów realizowane przez 17 banków, towarzystw ubezpieczeniowych i ich fundacji.

Instytucje finansowe postawione wobec potrzeb, jakie zrodziła pandemia wprowadziły programy społeczne związane z pomocą materialną i finansową dla szpitali, dla medyków, pracowników banków i ich klientów.

To właśnie projekty związane z COVID-19 dominują w zgłoszonych w tym roku do konkursu (41%). Na drugim miejscu uplasowały się programy edukacyjne (32%) dotyczące edukacji finansowej, wspomagania edukacji zdalnej, stypendiów dla studentów, edukacji ekologicznej czy edukacji związane z cyberbezpieczeństwem. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe  nadal realizowały programy grantowe (9%) i ekologiczne (9%), a także programy usuwania barier, organizacyjny i kulturowy (po 3% każda kategoria).

Kapituła konkursowa w składzie:

Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski – Przewodniczący Kapituły (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pieniądza i Bankowości, Członek Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN, Członek Polskiego Towarzystwa Finansów i Bankowości),

Prof. UEP dr hab. Wiesław Ciechomski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Handlu i Marketingu, Członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych, Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu),Członek Rady Gospodarczej Miasta Luboń,

Dr Anna Warchlewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pieniądza i Bankowości),

Dr Sebastian Łukaszewski (Moje Bankowanie),

w tegorocznej edycji projektu Instytucja Roku wyróżniła w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu następujące projekty społeczne:

POLECANE