Wyróżnione działania społeczne banków

Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia działań społecznych w sektorze bankowym w tegorocznym wydaniu Instytucji Roku 2018 postanowiliśmy zaprezentować realizowane przez banki i fundacje banków działania z szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Bank, jak i fundacja banku mogły zgłosić po trzy działania społeczne. Łącznie do konkursu zgłoszono 36 działań realizowanych przez banki i fundacje banków. Kapituła konkursowa złożona z niezależnych ekspertów postanowiła wyróżnić kilka z nich.

Skład Kapituły był następujący:

  1. Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski – Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  2. Dr Sebastian Łukaszewski – Moje Bankowanie,
  3. Dr Anna Warchlewska – Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Kapituła dokonała przyporządkowania poszczególnych działań społecznych do określonych kategorii.

Najwięcej działań dotyczyło kwestii edukacyjnych (9) i wolontariatu (8), a w dalszej kolejności projektów ekologicznych (4) i imprez biegowych (4). Zgłoszono również działania z takich obszarów jak bezpieczeństwo, usuwanie barier, zbiórki publiczne, społeczności lokalne, grantowy i inne.

Kapituła wyróżniła następujące działania społeczne:

  • Program Santander Universidades realizowany przez Santander Bank Polska za współpracę z blisko 60 uczelniami wyższymi w Polsce oraz wspieranie i finansowe inicjatyw studentów na etapie kształcenia w szkolnictwie wyższym
  • Program stypendialny realizowany przez Fundację Santander Bank Polska za wspieranie rozwoju talentów uzdolnionej młodzieży w różnych dziedzinach
  • PKO Bieg Charytatywny realizowany przez PKO Bank Polski za systematyczne wspieranie imprez biegowych i promowanie zdrowego trybu życia
  • Młodzi Przedsiębiorczy w ING partnerowany przez ING Bank Śląski z Fundacją ING Dzieciom za wspieranie edukacji finansowej dzieci i młodzieży na etapie edukacji szkolnej w zakresie kształtowania umiejętności zarządzania finansami osobistymi
  • mBank gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy realizowany przez mBank za wsparcie organizacyjne i finansowe Finału WOŚP jako największej w Polsce zbiórki publicznej pieniędzy na cele związane z opieką zdrowotną, a także wspomaganie Orkiestry poprzez stworzenie dedykowanego programu Gramy Razem umożliwiającego wpłaty na rzecz Orkiestry przez cały rok
  • Strategiczne partnerstwo ze Szlachetną Paczką realizowany przez BGŻ BNP Paribas i Fundację BGŻ BNP Paribas za zaangażowanie się w przedświąteczną pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin i wspieranie działalności Szlachetnej Paczki przez cały rok oraz promowanie idei mądrego pomagania.

POLECANE