NAJLEPSZY BANK DLA FIRM

W kategorii „Najlepszy Bank dla Firm” oceniono jakość obsługi klienta zainteresowanego poznaniem oferty rachunku oraz dodatkowych usług oferowanych dla firm. Podczas 390 kontaktów oceniono 13 banków. Projekt oceniał satysfakcję klienta podczas kontaktu z infolinią, kontaktu bezpośredniego w placówce oraz w korespondencji mailowej. Banki były oceniane przez przedsiębiorców, którzy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą. Każdy przedsiębiorca oceniając wszystkie banki dokonywał oceny porównawczej. Projekt był skupiony na budowaniu pozytywnego doświadczenia klienta podczas kontaktu z bankiem. Kontakty z infolinią oraz wizyty w placówkach oceniano tylko w zakresie wrażenia klienta po rozmowie. Satysfakcja klienta była oceniana w obszarach kluczowych z punktu widzenia klienta i banku. Komunikację mailową oceniano obiektywnie w zakresie kompletności udzielenia odpowiedzi, jej formy oraz czasu reakcji banku. W ramach projektu oceniano także proces otwarcia rachunku firmowego podczas wizyty w placówce oraz proces dla klienta z istniejącą relacją, dostępny w bankowości internetowej. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano, jeśli wynik banku przekroczył 80%.

OKIEM LIDERA

SANTANDER BANK POLSKA

Filip Jaskuła, dyrektor Obszaru Małych i Średnich Firm w Santander Bank Polska Wysoka jakość obsługi odgrywa ogromną rolę w procesie zakupowym. W jaki sposób utrzymują Państwo od kilku lat tak...

ALIOR BANK

Szymon Kamiński, Wiceprezes Zarządu Poza tradycyjną wizytą w placówce konto firmowe możemy otworzyć również zdalnie, a niektóre banki oferują przyszłym przedsiębiorcom możliwość otwarcia firmy online (rejestracja działalności oraz otwarcie konta)....

PKO BANK POLSKI

Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Firm i Przedsiębiorstw oraz Klienta Korporacyjnego Wysoka jakość obsługi odgrywa ogromną rolę w procesie zakupowym. W jaki sposób utrzymują Państwo od kilku...

BANK PEKAO SA

Dominika Byrska, dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych Wysoka jakość obsługi odgrywa ogromną rolę w procesie zakupowym. W jaki sposób utrzymują Państwo od kilku lat tak wysoki poziom? Od zawsze najlepszą...

OKIEM REDAKCJI

NAJLEPSZY BANK DLA FIRM

Projekt pozwalający wyłonić Najlepszy Bank dla Firm to kolejna, już 8. odsłona badania, do którego jak co roku zaangażowaliśmy klientów prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. W ramach projektu ocenialiśmy 13...

POLECANE